Sběr pamětí

Bubeneč/Dejvice

Zaznamenáváme „malé“ dějiny Bubenče/Dejvic.

Co se za váš život v Bubenči/Dejvicích změnilo? Zmizely nějaké budovy? Parky? Kde jste se potkávali s kamarády? 

Jaké hry jste hráli? Kam se chodilo na nejlepší věnečky? Jak jste tu prožívali výrazné historické milníky ‘68 a ‘89? Nebo povodeň v roce 2002? Chodili jste tu do školy, pracovali jste tu?

Kde byly jaké obchody, nejlepší kino nebo divadlo? Nebo jste se tu někde scházeli v rámci disentu před rokem ’89? To vše nás zajímá.

Přidejte vzpomínku

Své vzpomínky a paměti můžete sdílet prostřednictvím online formuláře, zaslat na pameti@muzeumprahy.cz

nebo přinést na některou z besed (program zde) v rámci Měsíce sousedů Bubeneč/Dejvice.

Výsledkem bude stránka zaznamenávající ten opravdový život ve vaší městské části, která zůstane dostupná i po skončení výstavy.

Zaznamenané vzpomínky